ติดต่อเรา

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

 ที่อยู่
46/88 หมู่ที่ 23 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปาการ 10540
   โทรศัพท์
โทร : 02-136 4247-9 มือถือ:086-304 0996
โทรสาร : 02-136 4246 

  เมล
Polawatengine@gmail.com


Contact Us

Contact us to inquire about the company.

 ADDRESS
46/88 MOO 23,BANGPLEEYAI
BANGPLEE,SAMUTPRAKARN 10540
THAILAND.

  PHONE
TEL : 02-136 4247-9 MOBILE:  086-304 0996
FAX : 02-136 4247
   E-MAIL
POLAWATENGINE@GMAIL.COM